Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, Αθήνα

  (+30) 210 64 30 680, (+30) 693 26 52 458

Τα Μέλη του Συνδέσμου Κεντρικιάδων διακρίνονται σε:

  1. Τακτικά Μέλη: Ως τακτικά μέλη εγγράφονται οι μαθητές και οι μαθήτριες του Κεντρικού Παρθεναγωγείου και οι απόγονοι αυτών
  2. Αντεπιστέλλοντα Μέλη
  3. Αρωγά Μέλη
  4. Επίτιμα Μέλη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το Σύνδεσμο στα τηλέφωνα 210 64 30 680 και 693 26 52 458.

Στοιχεία επικοινωνίας

 branch

 Σύνδεσμος Κεντρικιάδων Κωνσταντινούπολης

Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι 115 21, Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλέφωνο: (+30) 210 64 30 680, (+30) 693 26 52 458

  Email: kentrikiades@gmail.com

  Website: www.syndesmoskentrikiadon.gr