Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, Αθήνα

  (+30) 210 64 30 680, (+30) 693 26 52 458

  1. Διαπίστωση απαρτίας
  2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  3. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2022
  4. Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2021-2022
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  6. Έγκριση απολογισμού και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
  8. Προτάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Προτάσεις μελών Γενικής Συνέλευσης

 

Η Πρόεδρος: Όλγα Χάρτμαν                         Η Γεν. Γραμματέας: Μαρία Περλορέντζου

Στοιχεία επικοινωνίας

 branch

 Σύνδεσμος Κεντρικιάδων Κωνσταντινούπολης

Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι 115 21, Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλέφωνο: (+30) 210 64 30 680, (+30) 693 26 52 458

  Email: kentrikiades@gmail.com

  Website: www.syndesmoskentrikiadon.gr